EKRANY AKUSTYCZNE

GRUPA REPRIN

EKRANY AKUSTYCZNE

Ekrany akustyczne ograniczają rozprzestrzenianie się hałasu od źródła do odbiorcy. Najczęściej stosuje się je tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania szczelnej obudowy izolacyjno-dźwiękochłonnej, lub wymagane obniżenie poziomu hałasu jest niewielkie. Zasada działania ekranu polega na eliminowaniu fali bezpośredniej biegnącej od źródła hałasu do obiektu chronionego.

Skuteczność ekranu zależy od widma ekranowanego hałasu, oraz od różnicy długości dróg fali bezpośredniej i obiegającej ekran. Ekran akustyczny nie działa, jeśli nie tworzy tzw. cienia akustycznego. Skuteczność ekranów akustycznych zwykle nie przekracza 10 dB.

Ograniczenie hałasu
Estetyka
Ekonomia
Zdrowsze otoczenie

Sprawdź więcej na stronie: